Què és la Hipnosi? Avui en dia, la paraula hipnosis té un significat molt d’esbiaixat del que realment és, lluny de ser un estat on el subjecte perd el coneixement de si mateix és, realment, un estat de focalització de l'atenció conscient amb una dissociació momentània que permet accedir a habilitats pròpies del inconscient, encara que aquestes siguin considerades habitualment inaccessibles. Per fer-ne una definició clàssica, segons la American Psychological Assiciation (APA) la Hipnosi és un increment de la capacitat humana per respondre a les suggestions, augmentant la focalització de l'atenció i reduint la percepció d'informació perifèrica.

El que no és la hipnosis com ens l’han fet entendre en molts moments de l’historia, és la pèrdua de la consciència i capacitat de decidir. Tot i els malentesos divulgats pels showmans de programes televisius o d’altres, que fan ús d'una part de les tècniques hipnòtiques barrejant-les amb trucs. La hipnosi, són a dia d’avui, unes tècniques que estan presents des de sempre en consultes psicològiques, terapeutes i Universitats de Medicina també en molts Hospitals i Clíniques de tot el Món.

Quan estàs hipnotitzat teu cos entra en un estat de relaxació profunda. La teva ment es torna més receptiva a les suggestions del psicòleg per acompanyar-te en fets i experiències viscudes al llarg de la vida que d’altra manera no és possible, i és per això que és una tècnica molt eficaç per al procés terapèutic. Alhora el teu "conscient" es relaxa, deixant pas al teu món més inconscient, aquell que de vegades ens dóna problemes que no sabem d'on vénen. És a dir, notaràs que la teva ment està activa i focalitzada per anar allà on s’han generat traumes no resolts, i així poder-los sanar.

Estàs decidit a aplicar els canvis necessaris per a sempre?
Si ets aquí no és casualitat! Si tu canvies, tot canvia.

Truca'ns al 617 430 732

o envia'ns un email a través del